Diensten & Advies

Als Expert Duurzaam Vastgoed geef ik advies bij projecten waar men stappen wil zitten in het verduurzamen van hun vastgoed. Ik zorg door mijn advies de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Ik bied twee verschillende diensten aan:
- Duurzaamheidsadvies en -implementatie en BREEAM expert werk
- BREEAM assessments: controleren als assessor

Duurzaamheidsadvies

Verduurzamen van een gebouw is de uitdaging van de komende tijd. Met mijn advies zorg ik dat de meest effectieve maatregel voor dat verduurzamen genomen kan worden. Dit vraagt namelijk om inzicht, overzicht en verbanden kunnen leggen tussen verschillende thema’s, dossiers en mensen.

Ik gebruik daarvoor verschillende instrumenten. De twee belangrijkste zijn enerzijds BREEAM en anderzijds het door mijzelf ontwikkelde model 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier. Deze instrumenten vullen elkaar goed aan. Ook heb ik kennis van vele andere (duurzaamheids-)instrumenten.

BREEAM-NL expert
Voor vastgoed is BREEAM-NL een veel gehanteerd duurzaamheidskeurmerk, waarin verschillende aspecten van duurzaamheid aan bod komen. Als BREEAM expert weet ik precies hoe je een BREEAM beoordeling voor jouw project of gebouw kunt krijgen. Ik help als expert met het verzamelen van bewijslast, voer zo nodig alles in de online assessment tool in en laat het project beoordelen door een onafhankelijke assessor van de Dutch Green Building Council.

Ook ben ik in te schakelen als creatief meedenker, vraagbaak, meelezer of sparringpartner bij het indienen van een BREEAM project. Ik heb in verschillende aanbestedingen op deze manier al meegelezen met de aannemers. Uiteraard doe ik dat niet op projecten waar ik zelf de assessor rol vervul.

BREEAM-NL assessments controleren

Om een BREEAM-NL keurmerk voor een gebouw te mogen voeren, is een certificaat met een bijbehorend assessment nodig. Dat traject vraagt om zowel een BREEAM-NL Expert als een BREEM-NL Assessor. Ik ben erkend door de Dutch Green Building Council voor beide rollen. Ik kan en mag ik dus optreden als BREEAM expert of assessor voor zowel projecten met BREEAM Nieuwbouw als BREEAM Bestaande Bouw en Gebruik. Uiteraard mag ik beide rollen niet tegelijk voor één en hetzelfde project vervullen.

Als de expert alle informatie heeft verzameld, moet een onafhankelijke assessor het gebouw beoordelen. Ik ben een erkend BREEAM-NL assessor voor zowel BREEAM-NL Nieuwbouw als BREEAM-NL Bestaande Bouw. Als onafhankelijke partij kan ik jouw project of gebouw auditen en voor certificatie laten goedkeuren door de Dutch Green Building Council.

Aanbod

Kijk hieronder voor het meest gekozen aanbod aan adviesdiensten. Neem dan contact met mij op via de knoppen onder de opties. Ik help je graag.

The Resident

The Resident

Bedrijfsverzamelgebouw Almelo

Bedrijfsverzamelgebouw Almelo

Rabobank Tilburg Oplevercertificaat

Rabobank Tilburg Oplevercertificaat

PostNL – sorteercentrum brieven Den Haag

PostNL – sorteercentrum brieven Den Haag

Kloosterboer Oplevercertificaat

Kloosterboer Oplevercertificaat

PostNL – sorteercentrum pakketten Den Hoorn

PostNL – sorteercentrum pakketten Den Hoorn

Kantoor WAAL Oplevercertificaat

Kantoor WAAL Oplevercertificaat

Rabobank Breda Oplevercertificaat

Rabobank Breda Oplevercertificaat

Centrecourt – Kantoren

Centrecourt – Kantoren

Rabobank Heerlen Oplevercertificaat

Rabobank Heerlen Oplevercertificaat

Graag verwijs ik je naar mijn portfolio met een overzicht van de BREEAM-NL Assessments die ik namens Sannie Verweij Advies uitgevoerd of op dit moment onderhanden heb.

Kort advies Traject

  • Bijvoorbeeld naast een BREEAM Expert
  • Telefonische of via Skype overleg
  • Over BREEAM-NL In Use of BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAM-NL In Use

Meest gekozen!

  • Expert begeleiding
  • Informatie verzamelen
  • Alleen voor BREEAM-NL In Use

BREEAM-NL Assessor

  • Snel en rechtvaardig
  • Complete controle
  • Zowel BREEAM-NL In Use als BREEAM-NL Nieuwbouw