Kloosterboer opleverfase


Opleverfase certificering


BREEAM-NL Assessment - Expeditiehal Kloosterboer
Oplevercertificaat afgegeven op 13 september 2013
BREEAM-NL certificering voor de functies industrie en kantoor
BREEAM-NL Experts: ir. Guido Slokkers (Advin B.V.) en Jeffrey van der Krogt
Opdrachtgever: Kloosterboer Delta Terminal BV