Workshop voor RVO


Workshops & Trainingen


Een presentatie over mijn onderzoek aan MJA deelnemers in april 2014. Het onderzoek uit 2013 betreft de vergelijking MJA met BREEAM-NL In Use.
Datum: 4 april 2014
Mijn contactpersonen bij RVO zijn: Hans Scherpenzeel en Wouter Wienk.

In opdracht van Agentschap-NL (later RVO) heb ik onderzoek gedaan naar de overlap tussen de instrumenten die de MJA (Meer jaren Energie afspraken) deelnemers gebruiken bij energiebesparing enerzijds, en de BREEAM-NL In Use vragenlijst anderzijds.